056/200new

Nukuʻalofa, the capital city of Tonga, has three major district areas including Kolomotuʻa (motuʻa meaning “old”), Kolofoʻou (foʻou meaning "new") and Maʻufanga. (Tongan lg, Latin wr)


Nukuʻalofa, la capitale des Tonga, compte trois grands districts: Kolomotuʻa (motuʻa signifiant «ancien»), Kolofoʻou (foʻou signifiant «nouveau») et Maʻufanga.

Back to Top