Kanji: 弱. Radical: 弓. Number of strokes: 10. Meaning: “ weak”. Pronunciation: ジャク、よわ-い、よわ-る、よわ-まる、よわ-めるjaku, yowa-i, yowa-ru, yowa-maru, yowa-meru.

Back to Top