Rama Kamhaeng

Rama Kamhaeng

Ram Khamhaeng the Great รามคำแหงมหาราช (or Pho Khun Ram Khamhaeng) – King of the Phra Ruang dynasty, ruling the Sukhothai Kingdom – Credited to be the creator of the Thai alphabet in 1283.

Ram Khamhaeng, dit Rama le Fort – รามคำแหงมหาราช – ou Pho Khun Ram Khamhaeng) – Étend le royaume de Sukhothaï – Considéré comme le créateur de l'alphabet thaï en 1283.

Any suggestion, improvement…? Many thanks and please, contact us…

Comments :

Pantopic :

Back to Top